František Pokorný

Životopis

František Pokorný

František Pokorný je nekon- venční choreograf, hledající nová tvarosloví. Je také režisérem, scénáristou, kritikem, ale také vynalézavým dramaturgem, auto- rem scénářů většiny svých taneč- ních i pantomimických inscenací a televizních pořadů.

Narodil se 23. 2. 1933 v Okříškách, v okrese Třebíč.

Vzdělání

Stáže

Festivaly

Choreografie

Mimo autorských baletů a režií kolem 60 choreografií v baletech, muzikálech, činohrách a operách.